Roastery

 

 

เราเป็นโรงคั่วกาแฟ ที่พยายามค้นหาเมล็ดกาแฟที่ดี และ พัฒนาการคั่วกาแฟ อย่างเสมอ

เราเริ่มต้นคั่วกาแฟ จาก เครื่องเล็ก ๆ ที่ใช้สำหรับคั่วครั้งละ 250 กรัม (จากประเทศไต้หวัน) ในปี 2010

และพยายามพัฒนา หา Profile การคั่วที่ดี อยู่เสมอ และในช่วงเวลาที่ผ่านมา เราก็ได้เปลี่ยนเครื่องคั่วกาแฟ ให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ

จน ณ เวลานี้ เราใช้เครื่องคั่วที่เรียกได้ว่า คุณภาพอยู่ในระดับแถวหน้าของโลก เพื่อคุณภาพที่ดี และ สม่ำเสมอ ของกาแฟ ทุก Batch ที่คั่วออกไป

**เพราะ เราอยากให้ทุกคนได้ดื่ม กาแฟ ดีๆ**